Zaštita podataka

Ukoliko na internet stranicama postoji mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (e-mail adresa, imena, adresa), takvo davanje podataka temelji se isključivo na slobodnoj volji korisnika. Potraživanje i plaćanje svih ponuđenih usluga – ukoliko je tehnički izvedivo i moguće – dopušteno je i bez unosa takvih podataka, odnosno unosom anonimnih podataka ili pseudonima.