Prigušnice

HPS (natrijeve) i MH (metalhalidne) žarulje ne mogu funkcionirati bez prigušnica. Prigušnice se dijele na magnetne i elektronske prigušnice. Magnetne prigušnice su trajnije, ali mogu se upotrebljavati isključivo uz pripadajuću HPS ili MH žarulju (600w žarulja + 600w prigušnica). Elektronske prigušnice su nešto skuplje, ali izuzetno praktične. Elektronske prigušnice mogu se koristiti za više vrsta HPS/MH žarulja. Tako s jednom 600w elektronskom prigušnicom možete pokretati HPS/MH žarulje od 250, 400 i 600W. Botanika će vam rado pomoći prilikom izbora