PURA VIDA CBD ULJA

PURA VIDA CBD ULJA

VAŽNA NAPOMENA!

Pura Vida je do sada izrađivala CBD ulja s 5, 10 i 20% CBD-a i ostalih kanabionida i terpentina. Budući da je nova serija ulja izrađena s novim ekstraktom CBD-a, koji je značajno jači u samom startu, Pura Vida se odlučila, između ostaloga i zbog toga što razina THC-a u proizvodu NE SMIJE biti veća od 0,2%, na manju koncentraciju paste (ekstrakta) u CBD ulju.

Ilustracije radi, dosadašnje 20% CBD ulje imalo je 3,03%CBD-a, a ostatak su ostali kanabinoidi i terpentini. Sadašnje 15% ulje ima 4% CBD-a, a ostatak su ostali kanabinoidi i terpentini.

http://greenindustries.shop/en/51-cbd-oil