Stimulatori korijena su snažni poticatelji rasta i razvoja korijena i korijenskog sustava. Kocipirani su ili kao enzimi koji signaliziraju biljci da razvija korijen ili su formulirani kombinacije osnovnih i mikro nutrijenata koji omogućuju biljci da njihovom apsorpcijom razvija snažan korijen. Snažan korijen garnatira snažnu i zdravu biljku puno otporniju na stresove i nametnike.