Autorska prava

Autor teži u potpunosti poštivati u svim svojim publikacijama autorska prava prikazanih! Copyright objavljenih, samostalno kreiranih objekata pripada isključivo autoru stranica. Umnožavanje ili uporaba takvih grafika, tonskih zapisa, video zapisa i tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim izdanjima nije dopuštena bez izričitog pristanka autora.